Sticklingar

Nu har vi fått nya sticklingar i trädgården. Dessa är dock inte väl rotade på sin plats utan rör sig hyggligt snabbt över ganska stora områden 🙂
Med andra ord, har vi fått våra bin nu. Förhoppningsvis, kommer vi inom en någorlunda överskådlig framtid även att kunna erbjuda lokalproducerad honung med ingredienser från våra egna och grannarnars grödor.

Vår första bikupa

Vår första bikupa

Kommentera