Vårbruk

Nu börjar vårbruket nörma sig. Julen är över och vi har ett nytt år på halsen.
Utöver det har jag beställt både gödning och utsäde till våra fältodlingar. I år blir det endast korn och vall eftersom vi har så lite mark 🙁

Snöröjning i Skåne?

image

Nej, det är det inte. Äntligen har marken frusit så jag kan köra ut med traktorn och hugga ner det avdödade gräset.

image

Detta gör jag så att jag skall kunna plöja fältet lite enklare till våren. Efter att ha haft vall på det ett antal år, är det nu dags att ha korn där istället.
Kornet kommer bli foder till våra djur.