Gården

Gården Holstenhof är en liten gård på ca 5ha inklusive arrende som är belägen i sydöstra Skåne.

Ur ett normalt perspektiv, får gården nog betraktas lite grand som ett renoveringsobjekt vilket innebär att det finns massor att göra och att man aldrig riktigt hinner ikapp med allting som man skulle vilja ha gjort.

Vi håller dessutom djur såsom Linderödssvin, nästan äkta fjällnära boskap, höns och ett par hästar. Utöver dessa mer traditionella lantbruksdjur har vi även ett gäng med katter, en hund och en nymfparakit.

Vår ambition är själva odla foder till djuren och oss själva och nyttja så få bekämpningsmedel som möjligt, helst inga alls/helt ekologiskt och förhoppningsvis kunna sälja en del av överskottet.
Basen i djurens foder är korn samt hö/ensilage. För närvarande är vi helt självförsörjande på hö och ensilage. Det sistnämnda får vi dock hjälp med eftersom maskinerna som krävs för ensilering är något dyra och det är inte ekonomiskt försvarbart att införskaffa dessa för en så pass liten areal som vi har att nyttja.
Det foder som vi inte själv kan (eller har lyckats) odla, köper vi i största möjliga mån in från våra grannar.

Vi driver dessutom ett litet stenugnsbageri med gårdsbutik (se länken bageri).

Eftersom vi har en massa djur (runt 70 sammanlagt), så händer det nästan alltid något oförutsett oberoende av vad vi planerar (djur är konstiga och bryr sig inte om planer alls, de gör som de vill). Detta tillsammans med allting annat betyder att vi ofta blir tvingade att prioritera andra saker än välkrattad gårdsplan, nyputsade fönster mm. Djuren kommer först.

Kommentera